Кратка история на партията

 „Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД) е дясноцентристка политическа партия, учредена на 1 Декември 2012 година.

Основатели на партията са Касим Дал и Корман Исмаилов.

 Сред основните цели, които си поставят учредителите на НПСД са осигуряването на равни възможности и права за всички граждани независимо от техния пол, религия и етническа принадлежност. Издигане на образованието, науката и културата в най-висок обществен приоритет и общонационална цел. Воденето на икономическа и данъчна политика насочена към ограничаване на преразпределителната роля на държавата, насочена към стимулиране на предприемаческата инициатива в реалния сектор, привличането на чуждестранни инвестиции и излизането на нови пазари.  Ефективна реформа в съдебната система, здравеопазването, борба с корупцията.

При учредяването на партията в София присъстват много гости както от страната, така и от Турция, Македония, Косово и Черна Гора.

На предсрочните Парламентарни избори на 12 Май 2013 г., НПСД и „Национално движение Симеон Втори“ (НДСВ) се явяват заедно в коалиция наречена „Център – свобода и достойнство“. Тя получава 57 611 гласа или 1.62% от доверието на българските гласоподаватели.

На предсрочните Парламентарни избори през 2014 г. НПСД, заедно с още четири партии създават коалицията „Реформаторски блок“ (РБ). Коалицията получава 291 806 гласа или 8.89%. Към настоящия момент Коалиция РБ разполага с 23-ма народни представители в 43-то НС.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon