Декларация за членство в "Народна партия свобода и достойнство"

Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на НПСД, може да бъде член на НПСД
Членството в НПСД е доброволно.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon