Декларация на ИПС на НПСД

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ  ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО

 

Според Конституцията на Република България „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“. Правото на вероизповедание, свободата на съвестта и свободата на мисълта са ненакърними, и ограничаването им под какъвто и да е претекст нарушава Конституцията на Република България, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и Европейската конвенция за правата на човека.

Функция на държавата е да съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи, а не да ограничава религиозните свободи.

Мюсюлманското изповедание е институцията призвана да организира и  отстоява религиозните права на мюсюлманската общност в България. По тази причина незачитането на становището му по добилия публичност сред обществеността като „Закон за бурките“, както и опитите да се говори от името на българските мюсюлмани, е грубо погазване на основните религиозни права и свободи на изповядващите Ислям в Република България.

Като основна цел на съставителите на законопроекта прозира желанието за създаване на антитеистки и антимюсюлмански настроения.

Това по никакъв начин не позволява на българските граждани изповядващи Ислям да се чувстват пълноценни и равни.

Инкриминирането на религиозни задължения в ислямската религия, не е и не може да бъде заплаха за националния ни суверенитет, идентичност и сигурност.

Изпълнителен политически съвет на ПП „НПСД"

Гр. София

30.09.2016 г.

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon