НПСД проведе редовен Национален координационен съвет

Днес, събота 15.10.2016 г., НПСД проведе своя редовен Национален координационен съвет (НКС), участие в който взе, както ръководството на партията, така и областните координатори, общинските председатели, кметове и общински съветници на политическата формация.

НКС утвърди решението на ИПС от 20.09.2016 г. за свикване на редовен Национален конгрес на НПСД, който ще се състои на 27.11.2016 година в град София. НКС одобри и броя на делегатите, които ще участват в Конгреса и определи работните комисии за подготовка му.

Членовете на НКС заявиха, че ще работят безусловно за победата на кандидатите за президент и вицепрезидент на КП „Реформаторски блок“ Трайчо Трайков и Съби Събев.

НКС на НПСД взе решение да отстрани временно Веселин Пенев от ръководния орган на партията - „Изпълнителния политически съвет“ (ИПС). Като основен мотив за това решение, НКС посочи действията на компетентните органи по изясняване на законосъобразността и целесъобразността на действията на Пенев, в качеството му на областен управител на град София.

НКС на НПСД

Гр. София

15.10.2016 г.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon