Политическа декларация след Първия редовен национален Конгрес на НПСД

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Днес, 27 ноември 2016 г., ние, делегатите на Първия редовен конгрес на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО заявяваме, че Каузата на

"НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" остава непроменена. Ние ще продължим да отстояваме правата на всички българските граждани, независимо от техния социален, етнически и религиозен произход, да живеят в свободно, справедливо и демократично общество, което гарантира сигурност и успешна реализация.

Убедени сме, че девет години след присъединяването на България към Европейския съюз и 12 години след присъединяването ни към НАТО трябва да затвърдим този наш стратегически избор. Вярваме, че настоящето и бъдещето на страната ни трябва да е свързано с евроатлантическата интеграция.

 

Ние констатираме, че през изминалите четири години от Учредителното ни събрание до днес:

 • Българското общество преживя политически сътресения, поставящи под риск стабилността на страната: два пъти предсрочни парламентарни избори, смяна на пет правителства, граждански протести срещу корупцията и задкулисните мафиотски интереси;
 • Недостатъчно радикалните реформи в стратегически за държавата сектори като правосъдие, сигурност, образование, здравеопазване,  социалната и икономическата сфери създадоха среда за национал-популистки и социал-популистки движения, някои от които потърсиха изява в полето на крайната нетолерантност и откровена ксенофобия. Окуражени от липсата на стабилност и ярка политическа воля, започнаха да се надигат гласове, поставящи под съмнение евроатлантическия път на България и направения преди десетилетия цивилизационен избор;
 • Гарантирането на националната сигурност в условията на усложнена геополитическа обстановка и засилен миграционен натиск, е един от най-актуалните обществено-политически въпроси днес. Но, тази цел не би могла да бъде трайно обезпечена без обща политическа воля и резултати, водещи до постигане на адекватни нива на доходите и богатството на страната. 

Ние, делегатите на конгреса на ПП НПСД, заявяваме нашата решимост в името на всички български граждани последователно да работим за:

 • подредена, просперираща и модерна държава, скъсала с мракобесното си тоталитарно минало. Държава не с мафиотски зависимости, а на благоденстващи и образовани граждани;
 • извеждането на науката и образованието в съответствие с най-добрите европейски и световни практики в основна кауза и приоритет за страната;
 • превръщане на България в добър модел на толерантно мултиетническото общество. Едно от основните предизвикателства в глобален мащаб е как различните култури и ценностни системи могат да съществуват в хармоничен баланс;
 • отстояване на конституционното право на всички български граждани за свобода на вероизповеданието. Държавата е призвана да стимулира търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи;
 • заличаване на останките на комунизма, чрез:
 • премахване на давността за престъпленията на комунистическия режим;
 • недопускане на висши държавна длъжности на представители репресивните структури на бившата Държавна сигурност;
 • изучаване на престъпленията на комунистическия режим в средните и висши училища.
 • осигуряване на равни избирателни права и условия за всички наши сънародници, живеещи зад граница;
 • икономическо развитие и инвестиции, стимулиращи изравняването на жизнения стандарт между града и селото и между различните български региони.

Ние, делегатите на Първия редовен конгрес на НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, препотвърждаваме своите изначални  принципи и цели за правото на свободен, равноправен и достоен живот на всички български граждани независимо от тяхната полова, расова, езикова, етническа и религиозна принадлежност и самоопределение. В общество, където демокрацията, върховенството на закона, свободната икономическа инициатива и културното разнообразие, са споделени ценности за всички.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon