Лидерът на партията и заместник-министър на отбраната доц. Д-р Орхан Исмаилов награди служители от Министерството на отбраната

Лидерът на партията и заместник-министър на отбраната доц. д-р Орхан Исмаилов награди днес, 16 януари, служители от Министерството на отбраната.

„Всички вие и от дирекция „Връзки с обществеността”, и от Информационния център на Министерството на отбраната сте четвъртия вид въоръжена сили и сте силни като армия. Вашите победи са много важни, за да продължава Министерството на отбраната да бъде най-авторитетната структура и Българската армия с най-висок рейтинг“, каза заместник-министър Исмаилов.

За изключителен принос при реализирането на информационната политика на Министерството на отбраната, издигане на авторитета на Българската армия и осигуряване на публичност и прозрачност на решенията на политическото ръководство на Министерството на отбраната бяха отличени държавни служители от Информационния център на МО и дирекция „Връзки с обществеността“.

„Наградите, които получихте днес са много символични. Вие не само притежавате най-силното оръжие -  словото, но и го владеете до съвършенство“, каза още заместник-министърът на отбраната.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon