ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПП НПСД

Билгин Реджебов Якубов  е роден на 28 февруари 1973г.. в град Варна.

Образование:

2013 г.-  Варненски свободен университет “ Черноризец Храбър“, град Варна, със специалност „Право“.

2005 г. – Академия на МВР, гр.София, със специалност „Защита на националната сигурност“.

2000 г. - Академия на МВР, гр. София, със специалност „Охрана на обществения ред“.

1997 г. - Русенски университет “ Ангел  Кънчев“, инженер, с магистърска степен по специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт".

Професионална кариера:

От 2008 г. до 2013 г. – експерт в Държавна агенция „ Национална сигурност“.

От  1999 г. до 2008 г. – заемани експертни и ръководни длъжности РДВР-гр.Добрич.

Политическа кариера:

27 ноември 2016 г. – Главен секретар на Политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“.

Владее турски английски и руски езици.

Семеен е с две деца.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon